Obchodní podmínky

Formulář Objednávka rezervace slouží k objednávce rezervace předmětu ze sortimentu půjčovny sportovních potřeb Centra služeb pro turisty Řásná. Pokud je předmět v požadovaném termínu volný k rezervaci, můžete si snadno pomocí online formuláře zažádat o jeho rezervaci. Na základě odeslané žádosti o rezervaci Vás budeme kontaktovat (telefonicky nebo emailem) za účelem upřesnění podmínek rezervace, termínu rezervace , ceny půjčovného, způsobu předání předmětu a způsobu úhrady půjčovného.

Orientační cena půjčovného uváděná v online formuláři je cenou orientační. Konečná cena bude stanovena po zpracování objednávky rezervace administrátorem rezervačního systému a bude Vám sdělena při telefonické nebo emailové komunikaci.

Objednávka rezervace je nezávazná do doby jejího potvrzení správcem rezervačního systému.

Vyhrazujeme si nárok požadovat uhrazení zálohy za rezervaci předem. Dále si vyhrazujeme nárok na odmítnutí objednávky rezervace, pokud to bude nezbytně nutné.